UCZYMY SIĘ I BAWIMY

KTO POWIEDZIAŁ, ŻE EDUKACJA MUSI BYĆ NUDNA?

Sprawdź naszą ofertę!

Jak działa nasze przedszkole...

  • Oferujemy bogaty program zajęć oraz możliwość zróżnicowanej i ekscytującej nauki, wspomaganej przez wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników.
  • Rozbudzamy i stymulujemy potrzeby rozwojowe dzieci poprzez aktywne nauczanie oraz doświadczenia praktyczne.
  • Dzieci zachęcane są do podejmowania decyzji i dokonywania wyborów, planowania zajęć, organizowania zasobów, a także dyskusji i oceny osiągnięć.
  • W ciągu dnia dzieci mają możliwość wypowiedzenia się, słuchania oraz bycia wysłuchanym.
  • Nasi pracownicy regularnie planują zajęcia, wykorzystując Podstawę Programową MEN oraz założenia metody Marii Montessori.

Szereg zajęć dodatkowych!

Język angielski
Rytmika
Zumba Kids
Logopeda

Język Angielski

Zajęcia odbywają się w 4 razy w tygodniu w grupach młodszych oraz 5 razy w tygodniu w grupach starszych i trwają 30min. W trakcie zajęć dzieci poznają nowe słowa, wyrażenia i zwroty z działów tematycznych takich jak: kolory, rodzina, zwierzęta domowe i dzikie, części ciała, zabawki itp.
Na każdej lekcji śpiewamy piosenki. Melodia i rytm towarzyszące śpiewaniu sprawiają, że zapamiętywanie angielskich słów staje się o wiele łatwiejsze i szybsze. W pracy pomagają mi pluszowi przyjaciele - maskotki. Znaczna część zajęć dla dzieci odbywa się w formie różnych zabaw. Forma "nauki przez zabawę" najłatwiej dociera do ,,małych uczniów", którzy często nie zauważają nawet wysiłku włożonego w zapamiętywanie coraz to nowych wiadomości.

Zajęcia prowadzi - Katarzyna Starościak 

Rytmika

Zajęcia umuzykalniające prowadzone są w naszym przedszkolu dwa razy w tygodniu
W grupach dzieci młodszych przeważają zabawy muzyczne z elementami ruchu.
Ze względu na krótkotrwałość uwagi dzieci występuje częsta zmiana zadań. Nauka i śpiewanie piosenek przeplata się z ćwiczeniami słuchowymi i ruchowymi.
Teksty poznawanych piosenek związane są tematycznie z materiałem dydaktycznym przerabianym w grupie. Poprzez piosenki i zabawy dzieci utrwalają również nazwy części ciała oraz trenują orientację przestrzenną.
Dotyczy to również repertuaru dzieci starszych. 
Grupom starszym proponowane są ćwiczenia w celu opanowania płynnych, estetycznych ruchów, precyzyjnego wykonywania poleceń.
Stwarzane są sytuacje do improwizacji ruchowej, rytmicznej i melodycznej. Dzieci poznają podstawowe zapisy muzyczne. 
Poprzez grę na niekonwencjonalnych instrumentach (gazety, butelki, inne przedmioty) oraz na muzycznych instrumentach perkusyjnych u dzieci kształtuje się poczucie rytmu, słuchu oraz rozwija się własna inwencja.
Zajęcia prowadzi - Barbara Drogoś.

Zumba

Zajęcia logopedyczne

Oferujemy swoim podopiecznym indywidualne zajęcia logopedyczne za dodatkową opłatą. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Podstawą zakwalifikowania dziecka na zajęcia są przeprowadzane co roku we wrześniu przesiewowe badania diagnostyczne dla dzieci od 4 roku życia (dzieci młodsze na prośbę Rodziców). Celem zajęć jest usprawnianie narządów mowy, rozwijanie słuchu fonemowego, korygowanie wad wymowy, rozwijanie mowy czynnej i biernej, a także rozwijanie kompetencji językowych i komunikacyjnych. Zajęcia prowadzone są w formie zabawy z wykorzystaniem gier i loteryjek edukacyjnych, układanek i kart logopedycznych, książeczek interaktywnych oraz programów komputerowych. Dzieci uczą się bawiąc w przyjaznej i miłej atmosferze.