web directoriesfree CSS templates


Przedszkole Stokrotka - wspólna troska o dzieci w uznaniu jego prawa do:

  • szacunku
  • miłoś›ci
  • tajemicy
  • własnoś›ci
  • godności
  • samostanowienia
  • sprawiedliwoś›ci
  • rozwoju i dojrzewania
  • zabawy, pracy, badania

W działaniach pedagogicznych kierujemy się założeniami Marii Montessori, które umożliwiają dziecku wszechstronny i optymalny rozwój fizyczny, umysłowy, duchowy, społeczny i kulturowy. Staramy się zapewnić każdemu dziecku spontaniczną i twórczą aktywność, pomagamy w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości, w zdobywaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji.
marzec


Rekrutacja 2016/2017.

Rozpoczynamy rekrutację
więcej ...